ZAPOWIEDZIStowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO Dzielnicowy Dom Kultury SM "Czechów" w Lublinie

zapraszają do wzięcia udziału

w PRZEGLĄDZIE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON” 2017/2018 o PUCHAR PREZESA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie.

Przegląd odbędzie się w kategoriach:

TEATRALNEJ/MUZYCZNEJ/LITERACKIEJ/ MULTIMEDIALNEJ PLASTYCZNEJ/FOTOGRAFICZNEJ/FILMOWEJ oraz jako
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

DZIEŃ MUZYCZNY organizator – Maciej Wójtowicz

18 maja 2018 r
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli

Do prezentacji można zgłaszać solistów, instrumentalistów, zespoły i chóry.
Uczestnicy prezentują tylko 2 zróżnicowane utwory.
Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać  8 minut.
Zgłoszenia przyjmowane są  do  8 maja 2018 r.
Prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania prezentacji i potrzeb technicznych.
Podkłady muzyczne odtwarzane są z nośników CD oraz pendrive'ów.

DZIEŃ TEATRALNY organizator – Grażyna Przysucha

25- 26 kwietnia 2018 r.
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli

Do prezentacji należy zgłaszać program zrealizowany w sezonie 2017/2018 przez teatry lalkowe oraz żywego planu.
Prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania spektaklu oraz warunków montażu scenografii. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2018 r.
Całkowity czas prezentacji teatralnej to w kategorii dziecięcej 20 minut, kategorii młodzieżowej 40 minut, dorośli 40 minut.
UWAGA! w przypadku małej ilości zgłoszeń konkurs odbędzie się tylko 25 kwietnia 2018 r.


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA organizator - Katarzyna Szczepaniak
 
14 maja 2018 r.
Do konkursu można zgłaszać:
Prezentacje muzyczne – występ solisty lub grupy nie może przekroczyć 10 minut
i może obejmować maksymalnie dwa utwory.
Przedstawienia teatralne - czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 15 minut.
Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 r.
UWAGA! Zgłoszenia do konkursu plastycznego według regulaminu zamieszczonego poniżej.

DZIEŃ PLASTYCZNY organizator: Jolanta Pyszniak

finał: 8 czerwca 2018 r.
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli
Tematy prac: „WIOSNA” lub ”SEZON NA EKO” – plakat

Format prac: A3/technika dowolna.                                 Plakat: A2/technika dowolna
Maksymalnie 10 prac z jednej placówki.
Prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię i nazwisko autora, opiekuna, nazwa placówki) - prace niepodpisane nie będą eksponowane. Należy załączyć listę dzieci i nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018r.

DZIEŃ LITERACKI organizator - Barbara Kotowska

finał: 8 czerwca 2018 r.
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli

Uczestnicy biorący udział w konkursie, winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze lub małą prozę o tematyce dowolnej.
Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podając ponadto wiek, telefon kontaktowy. Uczniowie podają dodatkowo numer szkoły, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Termin nadsyłania prac upływa dn. 25 maja 2018 r.
Wiersze zostaną wydane w formie tomiku, zaś nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane przez autorów na uroczystym koncercie laureatów w dniu 8 czerwca 2018 r.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
Przypominamy, że chodzi o własną aktualną twórczość poetycką, a nie o recytacje.

DZIEŃ MULTIMEDIALNY organizator – Małgorzata Kruszyńska

finał: 8 czerwca 2018 r.
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli
Tematy prezentacji: „SEZON NA EKO” lub „WIOSNA”

Uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point lub innym na zasadzie "minimum tekstu, maksimum obrazu" z muzyką w tle.
W prezentacji należy wykorzystać zdjęcia własne lub pozyskane z internetu (strony bezpłatne,  zdjęcia na wolnej licencji).
Czas trwania: do 10 minut (minimum 20 slajdów, w przypadku prezentacji z małą ilością tekstu do 30 slajdów).
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 czerwca 2018r.


DZIEŃ FOTOGRAFICZNY organizator – Mariusz Deleś

finał: 8 czerwca 2018 r
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli.
Tematy: WIDOK z OKNA lub WIOSNA

Uczestnicy przysyłają zdjęcia w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli
lub w formie papierowej 15x21 cm (do 3 prac jednego autora).
W treści listu lub maila prosimy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, tel. kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz nazwę fotografowanego obiektu.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Zgłoszenia przyjmowane są do 21.05.2018r. 

DZIEŃ FILMOWY organizator – Małgorzata Kruszyńska

finał: 8 czerwca 2018 r.
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli
Tematy prezentacji: „SEZON NA EKO” lub „WIOSNA”

Film może być zrealizowany przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego np. telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, kamerą. Każdy uczestnik lub zespół (do 4 osób) może przesłać tylko jeden film.
Prace zapisane na płycie CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. Czas projekcji maksymalnie 7 min. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Zgłoszenia przyjmowane są do 21.05.2018r.   

FINAŁ: WRĘCZENIE PUCHARÓW i NAGRÓD
8 czerwca 2018 r.

Dzielnicowy Dom Kultury SM "Czechów",
ul.
J. Kiepury 5a 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11 e-mail: jankie1@wp.pl
www.ddk-sm-czechow.blogspot.com

W zgłoszeniach prosimy o przesłanie adresów e-mailowych, tą drogą będziemy Państwu przesyłać informacje o organizowanych przez nas konkursach.

Zapewniamy nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej oraz możliwość korzystania
z fortepianu i syntezatora.
Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia warunków występu z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne konkursy przeglądu.
Podkłady muzyczne odtwarzamy z płyt CD, pendrive’a.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz