STAŁE FORMY I ZAJĘCIADzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną na rzecz mieszkańców Czechowa, dla wszystkich grup wiekowych czyli od lat 4 do 80+. Program dla uczestników zawiera następujące propozycje:     

I. STAŁE FORMY i ZAJĘCIA - dla wytrwałych, którzy poprzez kontynuację uczestnictwa w kolejnych  latach  stale pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności w wybranych dziedzinach.

II. WARSZTATY  ARTYSTYCZNE - dla poszukujących inspiracji i sposobów  realizacji swoich pasji oraz zainteresowań. Odbywają się w obu semestrach w kategoriach: plastycznej, teatralnej, literackiej oraz  fotograficznej.

III. CYKLICZNE INTERDYSCYPLINARNE IMPREZY KONKURSOWE dla utalentowanych, którzy pragną podzielić się z innymi swoją twórczością oraz przemyśleniami o świecie w formie, która ich wyraża, a także wzbogaca widzów.

IV. IMPREZY ARTYSTYCZNE oraz PLENEROWE, WYSTAWY, KONCERTY, SPEKTAKLE, SPOTKANIA dla  amatorów spędzania wolnego czasu z kulturą i sztuką

Dom kultury, zwłaszcza dzielnicowy jest instytucją, która łączy wszystkie te potrzeby stwarzając warunki do działania zarówno dla twórców amatorów,  jak i odbiorców.        Brak komentarzy:

Prześlij komentarz