FILM


W ramach zajęć filmowych realizowane jest w domu kultury edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych - Studium Wiedzy o Filmie oraz cykliczne przeglądy tematyczne Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Szesnastka" 


*****

Studium Wiedzy o Filmie

Studium Wiedzy o Filmie (SWOF) - rozpoczęło działalność jesienią 1992 r. Jest to program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz gimnazjalistów, prowadzony w czasie roku szkolnego. Obecnie z formy korzysta 1300 osób w 17 grupach
W programie:
- projekcje filmowe
- wykłady gości i dyskusja z nimi podczas spotkań
- prelekcje organizatorów z wykorzystaniem plansz tematycznych lub prezentacji multimedialnych
- konkurs "Za i przeciw", czyli prezentowanie własnych opinii nt. obejrzanego filmu, ocena postępowania postaci oraz realizacji filmów
- wystawa pokonkursowa prac plastycznych inspirowanych filmami nt.     
Portret ulubionej postaci filmowej
- dla klas młodszych     
     + Projekt plakatu filmowego
- dla klas starszych
- podsumowanie konkursu literackiego czyli     
+ komentarzy w formie pisemnej dla grup młodszych     
+ recenzji klas starszych dotyczących obejrzanych filmów
- testy sprawdzające wiedzę (2 razy w roku)

Spotkania, testy, prelekcje organizatorów, zwiedzanie wystaw pokonkursowych odbywają się przed filmem, konkurs "Za i przeciw" - po projekcji. Uczniowie przygotowują również zadania domowe np. pisanie recenzji czy rozwiązywanie krzyżówek tematycznych, logogryfów oraz przygotowywanie się do testów na podstawie materiałów edukacyjnych organizatorów, które otrzymują na początku cyklu. Listopad - to miesiąc, w którym uczniowie oglądają nieme filmy z towarzyszeniem tapera (muzyka "na żywo"), aby lepiej poznać początki kina.

Aktywność uczestników SWoF nagradzana jest punktami - OSCARAMI. Nauczyciele wpisują zdobyte przez uczniów OSCARY do karty wyników, które stanowią podstawę do przyznania nagród indywidualnych i wskazują laureatów zespołowych. Ważnym punktem działalności Studium Wiedzy o Filmie jest integracja uczniów wokół wspólnego celu. Każda klasa otrzymuje na koniec roku certyfikat ukończenia kolejnego roku SWoF, zaś laureaci zaproszeni są na uroczystość wręczenia pucharów i wyróżnień do Chatki Żaka lub Centrum Kongresowego UP w Lublinie.

Program uzyskał patronat Przewodniczącego  Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Warszawie, zaś konkurs plastyczny - Szefa produkcji Studia Miniatur Filmowych w Warszawie, którzy przyznają Statuetki X MUZY dla najaktywniejszych. Warto nadmienić, że Statuetkę X MUZY przyznaje rokrocznie Prezydent Miasta Lublin. W 2008 roku SWoF przygotowało warsztaty animacji, które prowadzili Szef produkcji Studia Miniatur Filmowych w Warszawie - Eugeniusz Gordziejuk, reżyser - Wiesław Zięba oraz operator filmowy - Wiesław Adamski. Na warsztatach dzieci zrealizowały film animowany "Wystrzałowy sylwester" Program prowadzą od początku działalności Barbara Kotowska i Danuta Połoncarz.

Dyskusyjny Klub Filmowy "16"

Dyskusyjny Klub Filmowy "16" - powstał w 1987 r. z połączenia dwóch małych klubów filmowych, działających przy osiedlowych placówkach kultury - klubie "ABC" i "Muza". Przez blisko 25 lat działalności formuła programowa klubu zmieniała się, by w ostatnich trzech latach przybrać kształt akceptowany przez widzów czyli:- dwa przeglądy filmowe realizowane przez 3,5 miesiąca: "POST SCRIPTUM" oraz tematyczny np. "Rzeczywistość i kreacja", "Laterna magica", "Malarze ruchomego obrazu", "Kino autorskie" i inne

- seminaria filmowe - program obejmujący dwa weekendy w ramach każdego przeglądu, w nim projekcje filmowe, wykłady filmoznawców bądź krytyków, diaporamy, dyskusje, które prowadzone są w sali kinowej, jak i w kuluarach przy kawie - wystawy filmoznawcze prezentowane w holu głównym domu kultury; w ciągu roku kalendarzowego prezentowane są dwie ekspozycje, których wernisaż odbywa się w trakcie seminarium.

Kalendarium wystaw:

ROK             TEMATYKA
2008            Kinematografia skandynawska, Inne światy - w tyglu kultur
2009            Nie tylko czeski film..., Kinematografie byłych KDL na przełomie
ustrojów "Awangarda"
2010            Kino polskie cz.I, Kino polskie cz. II
2011            Kinematografia niemiecka, Europa - mistrzowie kina cz.I
2012            Europa - mistrzowie kina cz.II, Operator kamery - rzemieślnik,
twórca, artysta (wernisaż: w grudniu)

Wystawy plakatów i fotosów w galerii "Pod schodami":

ROK             TEMATYKA

2011             MANANA - wystawa plakatów i fotosów, VIVARTO - wystawa plakatów i fotosów Arcydzieła klasyki filmowej Filmowe biografie Europa - mistrzowie kina: plakaty

2012            Adaptacje filmowe Film - synteza sztuk-"Lublin - miasto poezji"
- festiwal, w którym DKF uczestniczył czterokrotnie realizując program filmowy-"Noc kultury" - program, w realizację, którego angażują
się placówki kulturalne, w tym również DKF "16" proponując
prezentacje filmów lub biorąc udział w działaniach interdyscyplinarnych
        

DKF "16" prowadzony jest przez Radę Programową w składzie: Barbara Kotowska, Maryla Wosik (od początku działalności), Agnieszka Sprawka, Jolanta Nóżka, Michał Ginalski, Joanna Gierak, Małgorzata Kruszyńska i Beata Dzida

Informacje na temat aktualnych przeglądów oraz seansów można znaleźć 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz