środa, 3 kwietnia 2013


XXXII 

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI


Z A P R A S Z A M Y

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie we współpracy z Dzielnicowym Domem Kultury SM "Czechów"  zapraszają do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim. 

REGULAMIN KONKURSU:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. 

2.Repertuar uczestników stanowi wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, o tematyce dowolnej. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejny etap konkursu. Czas prezentacji to 5 min.

3. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: uczniowie klas I - III oraz IV - VI. Oceniany jest: 
- dobór repertuaru(wartość artystyczna, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora)
- poprawność dykcyjna,
- interpretacja utworów,
- ogólny wyraz artystyczny.

W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których uczniowie biorą udział w Konkursie.

4.Plan organizacyjny konkursu.
Konkurs tradycyjnie odbędzie się w drodze wielostopniowych eliminacji: środowiskowych(szkolnych, miejskich), powiatowych i wojewódzkich. 

5.Maksymalna liczba zgłoszeń z jednej placówki to 2 osoby.

6.Zgłoszenia tylko na kartach zgłoszeniowych MKR 

dostępnych >>TUTAJ<<

przyjmuje Dzielnicowy Dom Kultury SM "Czechów" ul. Kiepury 5a, 20-838 Lublin, w terminie do 13 maja 2013

Kontakt: Barbara Kotowska, Grażyna Przysucha 81 741 99 11

Turniej powiatowy - dla uczniów szkół podstawowych z terenu Lublina odbędzie się  w terminie 17 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Dzielnicowym Domu Kultury SM "Czechów"

Zostanie wytypowane w nim 6 osób - do udziału w Wojewódzkim Koncercie Laureatów


Wojewódzki Koncert Laureatów
Odbędzie się w terminie 5-6 czerwca 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury przy ul. Dolnej Panny Marii 3 w Lublinie. 

Osoby zakwalifikowane w powiatowym turnieju otrzymają pisemne zawiadomienie o dokładnym terminie występu w Lublinie. To miejsca występu muszą dotrzeć na koszt własny lub instytucji delegującej.

WOK zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Koncercie Laureatów XXXII MKR zwycięzców innych konkursów o podobnym zakresie wiekowym i tematycznym, których jest współorganizatorem. 

Jury Wojewódzkiego koncertu Laureatów wyłoni zwycięzców konkursu. Nagrodzeni i wyróżnienie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe - werdykt jury jest niepodważalny. 

ZAPRASZAMY
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz