czwartek, 1 maja 2014

SEZON - zaproszenie do udziału w konkursach

Zasady udziału w konkursach - pod plakatem
  


 
Temat: “Czechów - magiczne miejsca i klimaty”

 Konkurs literaCKI

Uczestnicy biorący udział w konkursie, winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze na powyższy temat

Uwaga! Przyjmujemy  wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane
i nie nagradzane w innych konkursach;

Prace należy  podpisać imieniem i nazwiskiem, podając ponadto wiek, telefon kontaktowy i - w przypadku uczniów -  szkołę, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego;

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


KONKURS MULTIMEDIALNY
 
Uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point, Prezi lub pokaz slajdów, z towarzyszeniem muzyki (prosimy nie przesyłać drogą mailową).

W prezentacji można wykorzystać zdjęcia własne oraz pozyskane z internetu.
 
Prezentacja powinna zawierać  nie więcej niż 20 slajdów (10 min.)

 
TEMAT: „POCZTÓWKA Z CZECHOWA” – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Format prac:   - w JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli    
 
 - w formie papierowej 15x21 cm - do 5 prac jednego autora

- w treści listu lub maila prosimy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora,
tel. kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz nazwę fotografowanego obiektu

-organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac 

 
Temat: “Czechów – ZIELONA DZIELNICA” – KONKURS PLASTYCZNY

- Format prac od A3, technika dowolna

- prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię
i nazwisko autora, telefon kontaktowy)

- prace nie podpisane nie będą eksponowane       

  
Prace konkursowe  oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

-dziecięcej do 12 lat          - młodzieżowej do 18 lat            - dorośli

Uwaga: Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału na kategorie wiekowe

Termin nadsyłania prac konkursowych do 16.05.2014 (plastyczne i literackie)
 
oraz  do 28.05.2014 (fotograficzne i multimedialne) na adres:

 
Dzielnicowy Dom Kultury SM “Czechów”, ul. Kiepury 5a, 20-838 Lublin

Można też dostarczyć  osobiście  do  pokoju nr 4 (I piętro)
 

 Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na koncercie laureatów w dn. 4 czerwca, środa godz. 16:30, w sali widowiskowej DDK SM „Czechów”, ul. Kiepury 5a

pokaz prezentacji multimedialnych – przed koncertem, wernisaż wystawy prac plastycznych – po koncercie w galerii „POD SCHODAMI”  

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz