niedziela, 19 marca 2017

Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych SEZON
Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO
Dzielnicowy Dom Kultury SM "Czechów" w Lublinie
zapraszają do wzięcia udziału

w XXV PRZEGLĄDZIE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH SEZON 2016/2017

o PUCHAR PREZESA Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”
w Lublinie.

Przegląd odbędzie się w kategoriach:

TEATRALNEJ/MUZYCZNEJ/LITERACKIEJ/ /MULTIMEDIALNEJ PLASTYCZNEJ/FOTOGRAFICZNEJ/FILMOWEJ oraz
jako DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

DZIEŃ MUZYCZNY organizator – Maciej Wójtowicz

Termin prezentacji: 21 kwietnia 2017 r
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli

Do prezentacji można zgłaszać solistów, instrumentalistów, zespoły i chóry.
Uczestnicy prezentują tylko 2 zróżnicowane utwory.
Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia 2017 r.
Prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania prezentacji i potrzeb technicznych.


DZIEŃ TEATRALNY organizator – Grażyna Przysucha

Termin prezentacji: 22- 23 maja 2017 r.
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli

Do prezentacji należy zgłaszać program zrealizowany w sezonie 2016/2017 przez teatry lalkowe oraz żywego planu.  Prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania spektaklu oraz warunków montażu scenografii.
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 maja 2017 r. 
UWAGA! w przypadku małej ilości zgłoszeń konkurs odbędzie się tylko 22 maja 2017


 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA organizator - Katarzyna Szczepaniak

 Termin:9 maja 2017 r.

Do konkursu można zgłaszać:
Prezentacje muzyczne – występ solisty lub grupy nie może przekroczyć 10 minut, może obejmować maksymalnie dwa utwory.
Przedstawienia teatralne - czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 15 minut.
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2017 r.
UWAGA! Zgłoszenia do konkursu plastycznego według regulaminu zamieszczonego poniżej.

DZIEŃ PLASTYCZNY organizator: Tomasz Gromysz

wernisaż: 9 czerwca 2017r.
Temat prac: „PORTRET” lub "SPACER po LUBLINIE"

Format prac A3/technika dowolna. Maksymalnie 10 prac z jednej placówki.
Prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię i nazwisko autora, opiekuna, nazwa placówki) - prace niepodpisane nie będą eksponowane.
Należy załączyć listę dzieci i nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 09 maja 2017r.

DZIEŃ LITERACKI organizator - Urszula Osińska

finał: 9 czerwca 2017 r.
Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli

Uczestnicy biorący udział w konkursie, winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze o tematyce dowolnej.
Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podając ponadto wiek, telefon kontaktowy. Uczniowie podają dodatkowo numer szkoły, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Termin nadsyłania prac upływa dn. 19 maja 2017 r.
Wiersze zostaną wydane w formie tomiku, zaś nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane przez autorów na uroczystym koncercie laureatów w dniu 9 czerwca 2017r.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
Przypominamy, że chodzi o własną aktualną twórczość poetycką, a nie
o recytacje.DZIEŃ MULTIMEDIALNY organizator – Barbara Kotowska

Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli
finał: 9 czerwca 2017 r.    Temat prezentacji: „SPACER po LUBLINIE"


Uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point lub pokaz slajdów, najlepiej z towarzyszeniem muzyki.
W prezentacji należy wykorzystać zdjęcia własne lub pozyskane z internetu (strony bezpłatne).
Czas trwania: do 10 minut (minimum 20 slajdów, w przypadku prezentacji z małą ilością tekstu minimum 30 slajdów).
Prezentacje przyjmowane są do 19 maja 2017r.

DZIEŃ FOTOGRAFICZNY organizator – Małgorzata Kruszyńska

Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli
finał/wernisaż: 9 czerwca 2017 r.    Temat: "SPACER po LUBLINIE"

Uczestnicy przysyłają zdjęcia w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli  lub w formie papierowej 15x21 cm (do 3 prac jednego autora).
W treści listu lub maila prosimy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz nazwę fotografowanego obiektu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Prace przyjmowane są do 19 maja 2017r.

DZIEŃ FILMOWY organizator – Małgorzata Kruszyńska

Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli
Prezentacja: 9 czerwca 2017 r.     Temat: "SPACER po LUBLINIE"

Film może być zrealizowany przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego np. telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, kamerą. Każdy uczestnik lub zespół (do 4 osób) może przesłać tylko jeden film.
Prace zapisane na płycie CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. Czas projekcji  maksymalnie 7 min. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja 2017r.
 
FINAŁ: WRĘCZENIE PUCHARÓW i NAGRÓD
9 czerwca 2017r.

Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów",
ul.
J. Kiepury 5a, 20-838 Lublin  tel. 81 741 99 11
 e-mail: jankie1@wp.pl  www.ddk-sm-czechow.blogspot.com

W zgłoszeniach prosimy o przesłanie adresów e-mailowych, tą drogą będziemy Państwu przesyłać informacje o organizowanych przez nas konkursach.

Zapewniamy nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej oraz możliwość korzystania z fortepianu i syntezatora.
Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia warunków występu z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne konkursy przeglądu.  Podkłady muzyczne odtwarzamy z płyt CD, pendrive’a.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IMPREZIE


KARTA ZGŁOSZENIA    SEZON 2016/2017

1.kategoria zespołu 
2. nazwa zespołu, ilość osób  (lista prac plastycznych)


3. adres i numer telefonu, e-mail
  
4. imię i nazwisko instruktora, numer telefonu, e-mail

5. proponowany program, czas trwania

6. informacje o zespole (do katalogu) data powstania,  wiek uczestników, udział w innych przeglądach, (nagrody i wyróżnienia):
 
7. warunki techniczne prezentacji

8. uwagi do organizatora


1 komentarz: