WYDARZENIA


Imprezy  cykliczne i okolicznościowe oraz wydarzenia specjalne

Stałe - cykliczne imprezy organizowane w domu kultury są to:

- SZCZODRAKI czyli konkursowy przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów kolędniczych.
Impreza realizowana jest na przełomie roku (koniec starego i początek nowego). W grudniu konkurs muzyczny, teatralny i przedszkolny, w styczniu podsumowanie - plastycznego, literackiego i wielki finał, gdzie rozdawane są nagrody i koncert laureatów.

SEZON i SZCZODRAKI powstały z marzenia, aby połączyć różne rodzaje aktywności i dziedziny sztuki amatorskiej we wspólnotę działań. Koncert finałowy obu imprez jest spotkaniem wyjątkowym, które budzi ciekawość i zainteresowanie wszystkich uczestników innymi formami wyrazu. Rozpoczyna też dyskusję, jak mówić na ten sam temat innym językiem. Teatr, muzyka - to prezentacje na żywo, literatura - intymne tworzenie w domowej ciszy, plastyka - to indywidualna praca w zespole, wyrażanie samych siebie tworząc obok siebie. Konkurs multimedialny - to synteza sztuk - słowo, obraz, muzyka przekazane własnym spojrzeniem. Aby spotkać się na koncercie laureatów - każdy uczestnik wykonuje własna pracę lub cząstkę pracy zespołowej. To fascynująca, choć trudna droga, ale jakże kusząca. Podążamy nią już 25 lat. I mamy nadzieję na więcej. Inne konkursy są także płaszczyzną dla realizacji swoich talentów artystycznych czy organizacyjnych - różną możemy pełnić rolę w życiu, kulturze, rodzinie. My stwarzamy szansę na różnorodną realizację siebie. Aby coś opisać, namalować, wyśpiewać, sfotografować - trzeba to poznać. To dobry sposób uczenia się. Najlepiej to widać na koncertach laureatów konkursów interdysyplinarnych.

- KONCERTY KARNAWAŁOWE Prezentacje grup tanecznych (zwykle trzy koncerty), gdzie zespoły pokazują układy premierowe, przygotowywane od września. Dla początkujących są to debiuty.

- RECYTACZEK - PRZEDSZKOLACZEK Konkurs przeznaczony dla najmłodszych recytatorów, w którym dopuszczona jest mała inscenizacja oraz użycie rekwizytu. Każdy uczestnik zobowiązany będzie przedstawić jeden wiersz o tematyce dowolnej. W konkursie biorą udział dzieci z lubelskich przedszkoli.

- KINO FAMILIJNE
W terminie I. - V. i X. - XII. prezentuje repertuar dla dzieci młodszych - w tym słynne polskie filmy z ulubionymi postaciami dzieci psem Reksiem, Bolkiem i Lolkiem a także popularne filmy dla najmłodszych, które wprowadzane są na nasze ekrany w ciągu roku. Projekcje poprzedzane są często prezentacjami dziecięcych zespołów działających w domu kultury, premierami grup teatralnych. Uczestnicy zapraszani są również do zwiedzania wystaw dziecięcych prezentowanych w pracowni plastycznej. Są to ekspozycje grup przedszkolnych, wystawy SWoF "Pod wpływem białego ekranu" oraz pokonkursowe SZCZODRAKI, SEZON i uczestników zajęć w domu kultury.

- TANECZNE KONCERTY WIOSENNE (kwiecień, maj - trzy imprezy)
Prezentacja kolejnych nowości i układów repertuarowych wszystkich grup tanecznych DDK.

- PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH "SEZON"
Jest to konkurs interdyscyplinarny, podzielony na dyscypliny: plastyczna, teatralna (trwający dwa dni), muzyczna i literacka, multimedialna oraz przedszkolaka. Impreza trwa cały tydzień. Przegląd zwykle kończy Wielki Finał, czyli koncert, w którym występują laureaci, zaś Puchary i nagrody wręcza Prezes SM "Czechów". Konkurs odbywa się na przełomie kwietnia i maja.

- WIELKA GALA TANECZNA Impreza odbywa się w czerwcu. Jest jednocześnie koncertem charytatywnym na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. W imprezie biorą udział wszystkie grupy taneczne Domu Kultury, które przedstawią swoje najważniejsze dokonania z bieżącego sezonu. Choreografie przygotowuje p. Renata Pyszniak, Agata Żółtowska oraz Eliza Maruszak - instruktorki tańca.

- PIKNIK RODZINNY Jest to impreza organizowana przez Rady i Administracje Osiedli im. F. Chopina i K. Szymanowskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM"Czechów" i Klub Osiedlowy"MINIATURA". Festyn skierowany jest do dzieci i rodziców dzielnicy Czechów jak i spoza niej. W programie pikniku przewidziane są zabawy rodzinne, quizy, konkursy plastyczne oraz sprawnościowe oraz inne atrakcje, takie jak: Quady, jazda konna, zjeżdżalnie, karuzele itp. Festyn organizowany jest w maju.

Okolicznościowe imprezy organizowane w domu kultury w latach 2007 - 2012 to min.

- "DZIEŃ MATKI" i "DZIEŃ DZIECKA" Impreza z okazji Dnia Dziecka często realizowana jest wspólnie z przedstawicielami Rad Osiedli i Rady Nadzorczej.

- WARSZTATY, SPEKTAKLE, KONCERTY, SPOTKANIA
Do warsztatów które odbyły się w Dzielnicowym Domu Kultury SM "Czechów" należą:

-Scrapbooking" - forma zajęć manualno-plastycznych, polegająca na samodzielnym wytwarzaniu pocztówek czy też kartek świątecznych.

 -"3 mamy Kultury" - cykl spotkać przybliżających kulturę żydowską, prawosławną oraz cygańską.

- Warsztaty w technice gumy - fotografia analogowa

- Warsztaty fotografii analogowej

Zrealizowane spektakle i spektakle to:
 -Spektakl Multimedialny "Malowane słowem i obiektywem" - spektakl ten polega na czytaniu prozy oraz jednoczesnym wyświetlaniu zdjęć na ekranie. Całość jest ilustrowana muzyką.
 - Spektakl "Gwiazdą być"
 - Spektakl taneczny "Kopciuszek" z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu Teatru Tańca ES i wiele innych
 - "Moja wierna mowo" - koncert słowno muzyczny oparty na poezji Czesława Miłosza.
- Koncert "W świątecznym nastroju" z udziałem artystów Teatru Muzycznego w Lublinie.
- Koncert "W salonie braci Wieniawskich"
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - koncert taneczno-wokalny z udziałem grup tańca oraz zespołów wokalnych z Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechów"
- Koncert młodych skrzypków i wiolonczelistów z klasy Natalii Kozub - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie
- Koncerty Andrzejkowe
 Imprezy zostały zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem RONDO.
Zrealizowane spotkania:
-Cykl Zajęć dla seniorów - pozwalający zorganizować wolny czas i spędzić go na wspólnych zajęciach kulturowych; np: zwiedzanie zabytków Lublina, wspólne rozmowy itp.
- Ogólnomiejski Turniej Szachowy pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina
- Spotkanie poetyckie - Światomira Grzegorza Ząbka
- Benefis gazety VERS
- Spotkanie " 3 Teatry" w którym uczestniczyły: Teatr Tańca Es i Fatum, Panopticum,  Realium oraz wiele innych.


      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz